* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні акти, що регламентують діяльність музеїв та впровадження в практику роботи музейних закладів досягнень науки і техніки; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою лабораторії, проводить дослідження в галузі використання науки і техніки для потреб поліпшення пропаганди, охорони і зберігання пам'яток матеріальної та духовної культури. Організує роботу з впровадження в музейну практику сучасних знань і технологій. Здійснює зв'язок з іншими науковими установами та учбовими закладами.