* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; рішення, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань музейної роботи; технологію виготовлення музейних експонатів, їх фізичні і фізико-хімічні якості; досягнення вітчизняної і зарубіжної науки в галузі реставрації; основи лабораторних досліджень: принцип фотофіксації об'єктів, що реставрувались, інструкції по зберіганню і застосуванню отруйних речовин; методи проведення реставраційних робіт; обладнання і матеріали, що застосовуються у реставраційній роботі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На основі нормативних документів і рішень науково-реставраційної ради керує реставраційними роботами в музеї. Здійснює регулярний огляд музейного фонду, виявляє експонати, що потребують реєстрації. Вивчає матеріали і технологію створення експоната, причини пошкоджень або порушень первісного його вигляду і визначає спосіб їх усунення. Забезпечує збереження та консервацію в первісному вигляді пошкоджених пам'яток, зберігаючи їх історичне і художнє значення. Планує роботу реставраційної майстерні, розробляє графік черговості проведення реставраційних робіт. Забезпечує укладання заявок на матеріали і обладнання з розрахунками і обгрунтуванням їх потреби. Розробляє і здійснює заходи щодо удосконалення технології реставраційних робіт, організації робочих місць, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості, економії матеріалів. Організує засідання реставраційної ради. Є членом закупівельної комісії. Бере участь у комплектуванні виставки з експонатів музею, обстежує їх до та після виставки, контролює кріплення та демонтаж експонатів експозицій. Складає списки матеріалів та інструментів необхідних для роботи. Виконує консерваційні та реставраційні роботи підвищеної складності згідно з вимогами художника-реставратора першої та вищої категорії. Проводить стажування реставраторів нижчої категорії, забезпечує підвищення професійного рівня співробітників, висуває їх на одержання наступних кваліфікаційних категорій. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.