* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - рішення, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань музейної роботи;
      - технологію виготовлення музейних експонатів, їх фізичні і фізико-хімічні якості;
      - досягнення вітчизняної і зарубіжної науки в галузі реставрації;
      - основи лабораторних досліджень: принцип фотофіксації об'єктів, що реставрувались, інструкції по зберіганню і застосуванню отруйних речовин;
      - методи проведення реставраційних робіт;
      - обладнання і матеріали, що застосовуються у реставраційній роботі;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На основі нормативних документів і рішень науково-реставраційної ради керує реставраційними роботами в музеї.

2.2. Здійснює регулярний огляд музейного фонду, виявляє експонати, що потребують реєстрації.

2.3. Вивчає матеріали і технологію створення експоната, причини пошкоджень або порушень первісного його вигляду і визначає спосіб їх усунення.

2.4. Забезпечує збереження та консервацію в первісному вигляді пошкоджених пам'яток, зберігаючи їх історичне і художнє значення.

2.5. Планує роботу реставраційної майстерні, розробляє графік черговості проведення реставраційних робіт.

2.6. Забезпечує укладання заявок на матеріали і обладнання з розрахунками і обгрунтуванням їх потреби.

2.7. Розробляє і здійснює заходи щодо удосконалення технології реставраційних робіт, організації робочих місць, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості, економії матеріалів.

2.8. Організує засідання реставраційної ради.

2.9. Є членом закупівельної комісії.

2.10. Бере участь у комплектуванні виставки з експонатів музею, обстежує їх до та після виставки, контролює кріплення та демонтаж експонатів експозицій.

2.11. Складає списки матеріалів та інструментів необхідних для роботи.

2.12. Виконує консерваційні та реставраційні роботи підвищеної складності згідно з вимогами художника-реставратора першої та вищої категорії.

2.13. Проводить стажування реставраторів нижчої категорії, забезпечує підвищення професійного рівня співробітників, висуває їх на одержання наступних кваліфікаційних категорій.

2.14. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.