Інструкція для посади "Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо рекламування і реалізації друкованої продукції;
      - методи прогнозування продажу та моделювання попиту, визначення оптимальних обсягів збуту;
      - порядок укладення договорів продажу з юридичними та фізичними особами;
      - основи видавничої справи й поліграфічного виробництва;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з рекламування і розповсюдження видань;
      - основи економіки, управління, організації виробництва й праці.

1.4. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу з розповсюдження книжкових видань, забезпечує постачання продукції споживачам у встановлені терміни в повному обсязі відповідно до замовлень й укладених договорів.

2.2. Формує анотовані тематичні плани, контролює своєчасне подання їх книгорозповсюджувальним організаціям, узагальнює пропозиції щодо випуску видань, бере участь у встановленні тиражів.

2.3. Керує розробленням планів постачання видань у торговельну мережу.

2.4. Готує проекти договорів продажу друкованої продукції.

2.5. Вивчає попит і пропозицію на книжковому ринку.

2.6. Узагальнює інформацію для укладення угод з книгорозповсюджувальними організаціями, приватними особами.

2.7. Контролює виконання угод.

2.8. Перевіряє оформлення документів на реалізацію видавничої продукції.

2.9. Сприяє скороченню термінів реалізації видань: аналізує наявність непроданої продукції у книготорговельній мережі, готує пропозиції для її збуту.

2.10. Залучає до роботи кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, створює умови для їх професійного зростання.

2.11. Проводить виховну роботу в колективі.

2.12. Вживає заходів щодо застосування технічних засобів праці.

2.13. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.