* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які визначають вимоги до підготовлення видавничих оригіналів;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі книговидання;
      - новітні технічні засоби й технологічні процеси для підготовлення видавничих оригіналів;
      - основи економіки, управління, організації виробництва, трудового законодавства;
      - чинні нормативні документи, що регламентують процес підготовлення видавничих оригіналів.

1.4. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з комплексного підготовлення якісних видавничих оригіналів згідно зі встановленими термінами.

2.2. Розподіляє роботу щодо складання, вичитування, виправлення, видавничого оформлення та комплектування видавничих оригіналів.

2.3. Погоджує виправлення і зміни з редакціями.

2.4. Забезпечує абсолютну тотожність підготовленого матеріалу з оригіналом.

2.5. Організовує роботу з уніфікації видання.

2.6. Перевіряє дотримання вимог нормативних документів на всіх стадіях підготовлення видавничого оригіналу у відділі.

2.7. Залучає до роботи фахівців, раціонально розподіляє навантаження між ними.

2.8. Створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників.

2.9. Проводить виховну роботу в колективі.

2.10. Вживає заходів щодо застосування технічних засобів праці.

2.11. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.