Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які визначають вимоги до підготовлення видавничих оригіналів; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі книговидання; новітні технічні засоби й технологічні процеси для підготовлення видавничих оригіналів; основи економіки, управління, організації виробництва, трудового законодавства; чинні нормативні документи, що регламентують процес підготовлення видавничих оригіналів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з комплексного підготовлення якісних видавничих оригіналів згідно зі встановленими термінами. Розподіляє роботу щодо складання, вичитування, виправлення, видавничого оформлення та комплектування видавничих оригіналів. Погоджує виправлення і зміни з редакціями. Забезпечує абсолютну тотожність підготовленого матеріалу з оригіналом. Організовує роботу з уніфікації видання. Перевіряє дотримання вимог нормативних документів на всіх стадіях підготовлення видавничого оригіналу у відділі. Залучає до роботи фахівців, раціонально розподіляє навантаження між ними. Створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить виховну роботу в колективі. Вживає заходів щодо застосування технічних засобів праці. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.