Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо рекламування і реалізації друкованої продукції; методи прогнозування продажу та моделювання попиту, визначення оптимальних обсягів збуту; порядок укладення договорів продажу з юридичними та фізичними особами; основи видавничої справи й поліграфічного виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід з рекламування і розповсюдження видань; основи економіки, управління, організації виробництва й праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та координує роботу з розповсюдження книжкових видань, забезпечує постачання продукції споживачам у встановлені терміни в повному обсязі відповідно до замовлень й укладених договорів. Формує анотовані тематичні плани, контролює своєчасне подання їх книгорозповсюджувальним організаціям, узагальнює пропозиції щодо випуску видань, бере участь у встановленні тиражів. Керує розробленням планів постачання видань у торговельну мережу. Готує проекти договорів продажу друкованої продукції. Вивчає попит і пропозицію на книжковому ринку. Узагальнює інформацію для укладення угод з книгорозповсюджувальними організаціями, приватними особами. Контролює виконання угод. Перевіряє оформлення документів на реалізацію видавничої продукції. Сприяє скороченню термінів реалізації видань: аналізує наявність непроданої продукції у книготорговельній мережі, готує пропозиції для її збуту. Залучає до роботи кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, створює умови для їх професійного зростання. Проводить виховну роботу в колективі. Вживає заходів щодо застосування технічних засобів праці. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.