* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач відділу науково-освітньої роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; основи музеєзнавства; методику проведення екскурсійно-лекційної роботи; тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій; передовий досвід екскурсійно-лекційної роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує екскурсійну та інші види освітньої роботи музею. Здійснює планування тематичних лекцій, екскурсій, складає графіки їх проведення. Організує прийом замовлень на екскурсії, забезпечує їх екскурсоводами і лекторами відповідної кваліфікації. Контролює роботу лекторів, екскурсоводів, що здійснюють оглядові і тематичні екскурсії по експозиціях музею, виставок, надають консультації в експозиційних залах, а також тих, що виступають з лекціями в музеях та поза музеєм. Здійснює постійний зв'язок з громадськими організаціями, підприємствами, установами, учбовими закладами з метою організації серед працюючих і учнів науково-освітньої роботи. Займається питаннями менеджменту, маркетингу, реклами. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами. Забезпечує правильну розстановку і доцільне використання працівників відділу. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.