* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Завідувач відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської або редакторської роботи - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності відділу та визначають вимоги до теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; порядок укладання та виконання договорів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи планування та фінансування; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності відділу (редакції). Згідно з календарно-тематичним планом мовлення забезпечує створення теле-, радіопрограм на високому художньому рівні. Бере участь у формуванні концепції мовлення, розробленні відділом (редакцією, творчими об'єднаннями, групами) перспективних і поточних планів мовлення та затверджує їх. Організовує роботу з розширення та поновлення авторського активу, удосконалення видів і форм мовлення. Прослуховує та приймає готові програми (передачі), узгоджує мікрофонні матеріали. Проводить роботу з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм. Забезпечує раціональне використання матеріальних, фінансових та технічних ресурсів, розвиток комерційної діяльності. Згідно з чинним законодавством здійснює заходи щодо забезпечення норм авторського права. Контролює ведення обліку програм (передач), що вийшли в ефір. Створює умови для повної реалізації творчих здібностей редакторського художньо-виробничого персоналу відділу (редакції), запровадження прогресивних форм організації та оплати праці. Вживає заходів щодо залучення до роботи у відділі кваліфікованих працівників, забезпечує раціональний розподіл навантажень між ними, створює умови для творчого зростання та підвищення кваліфікації персоналу, проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Вносить пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни.