* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу науково-освітньої роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу науково-освітньої роботи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв;
      - основи музеєзнавства;
      - методику проведення екскурсійно-лекційної роботи;
      - тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій;
      - передовий досвід екскурсійно-лекційної роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач відділу науково-освітньої роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу науково-освітньої роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу науково-освітньої роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу науково-освітньої роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує екскурсійну та інші види освітньої роботи музею.

2.2. Здійснює планування тематичних лекцій, екскурсій, складає графіки їх проведення.

2.3. Організує прийом замовлень на екскурсії, забезпечує їх екскурсоводами і лекторами відповідної кваліфікації.

2.4. Контролює роботу лекторів, екскурсоводів, що здійснюють оглядові і тематичні екскурсії по експозиціях музею, виставок, надають консультації в експозиційних залах, а також тих, що виступають з лекціями в музеях та поза музеєм.

2.5. Здійснює постійний зв'язок з громадськими організаціями, підприємствами, установами, учбовими закладами з метою організації серед працюючих і учнів науково-освітньої роботи.

2.6. Займається питаннями менеджменту, маркетингу, реклами.

2.7. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.

2.8. Забезпечує правильну розстановку і доцільне використання працівників відділу.

2.9. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації.

2.10. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу науково-освітньої роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу науково-освітньої роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.