* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу обліку музейних фондів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу обліку музейних фондів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань фондової роботи;
      - передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв у галузі обліково-зберігальної роботи;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач відділу обліку музейних фондів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу обліку музейних фондів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу обліку музейних фондів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу обліку музейних фондів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасний первинний облік музейних фондів, збереження і суворий порядок ведення облікової документації музею (книг надходження, обліку науково-допоміжного фонду, тимчасових надходжень, реєстрації актів прийому-видачі, журналу фондових книг; документації фондо-закупівельної комісії).

2.2. Готує статистичні, інформаційні матеріали стосовно руху музейних фондів.

2.3. Оформляє актами рух музейних предметів.

2.4. Відповідає за своєчасне і правильне передавання музейних предметів на матеріально-відповідальне зберігання.

2.5. Здійснює контроль за своєчасним поверненням усіх предметів, виданих або прийнятих на тимчасове зберігання секретарем фондово-закупівельної комісії, забезпечує підготовку її засідань і оформлення відповідної документації.

2.6. Бере участь у комісіях із звіряння наявності фондів.

2.7. Забезпечує розробку і введення допоміжних форм обліку.

2.8. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу обліку музейних фондів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу обліку музейних фондів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.