Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач відділу обліку музейних фондів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань фондової роботи; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв у галузі обліково-зберігальної роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасний первинний облік музейних фондів, збереження і суворий порядок ведення облікової документації музею (книг надходження, обліку науково-допоміжного фонду, тимчасових надходжень, реєстрації актів прийому-видачі, журналу фондових книг; документації фондо-закупівельної комісії). Готує статистичні, інформаційні матеріали стосовно руху музейних фондів. Оформляє актами рух музейних предметів. Відповідає за своєчасне і правильне передавання музейних предметів на матеріально-відповідальне зберігання. Здійснює контроль за своєчасним поверненням усіх предметів, виданих або прийнятих на тимчасове зберігання секретарем фондово-закупівельної комісії, забезпечує підготовку її засідань і оформлення відповідної документації. Бере участь у комісіях із звіряння наявності фондів. Забезпечує розробку і введення допоміжних форм обліку. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.