Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник гідрохлорування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрохлорування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і схему дільниці гідрохлорування і виділення вологого сирцю; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості каталізатора, хлору, водню, хлоропрену-сирцю; технологічний режим; правила регулювання процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідрохлорування моновінілацетилену відповідно до робочої інструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та випарює моновінілацетилен, подає рідини та газоподібні продукти в гідрохлоринатор, здійснює гідрохлорування, виділення та осушування вологого сирцю, зливання масляного шару з гідрохлоринатора. Регулює температуру, тиск, рівень у випарнику, гідрохлоринаторі, в колоні вологого сирцю, дозрівання та співвідношення компонентів і каталізатора за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує гідрохлоринатори, скрубери, сепаратори, осушники, колони вологого сирцю. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції. Записує показники у виробничий журнал.