Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник гідрохлорування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідро-хлорування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес; схему одержання хлоропрену; кінематичні схеми основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і центрального щита керування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості хлоропрену; технологічний режим; правила та способи контролю технологічного регламенту; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідрохлорування моновінілацетилену відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці гідрохлорування. Контролює дотримання технологічного регламенту гідрохлорування моновінілацетилену, ректифікації вологого сирцю, хлоропрену, дегідрохлорування. Контролює вихід та якість хлоропрену за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, дистанційного керування з центрального щита та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку гідрохлоринаторів, ректифікаційних колон, дегідрохлоринаторів та іншого устаткування. Керує підлеглими робітниками. Провадить контрольні аналізи.