* *
Інструкція для посади "Апаратник гідрохлорування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник гідрохлорування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрохлорування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес і схему дільниці гідрохлорування і виділення вологого сирцю;
      - будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості каталізатора, хлору, водню, хлоропрену-сирцю;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу.

1.4. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес гідрохлорування моновінілацетилену відповідно до робочої інструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Приймає та випарює моновінілацетилен, подає рідини та газоподібні продукти в гідрохлоринатор, здійснює гідрохлорування, виділення та осушування вологого сирцю, зливання масляного шару з гідрохлоринатора.

2.3. Регулює температуру, тиск, рівень у випарнику, гідрохлоринаторі, в колоні вологого сирцю, дозрівання та співвідношення компонентів і каталізатора за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів.

2.4. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

2.5. Обслуговує гідрохлоринатори, скрубери, сепаратори, осушники, колони вологого сирцю.

2.6. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції.

2.7. Записує показники у виробничий журнал.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник гідрохлорування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.