Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший психолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи з практичної психології, Дисциплінарний статут; психологію праці та управління, інженерну та соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей службової діяльності особового складу Держспецзв’язку; передовий вітчизняний та світовий досвід роботи психологів; основи управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує вивчення впливу психологічних, економічних та організаційних чинників на службову діяльність особового складу Держспецзв’язку з метою розробки заходів щодо створення сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності. Бере участь у складанні проектів планів соціально-психологічної та виховної роботи, морально-психологічного забезпечення навчально-бойової діяльності, визначає психологічні чинники, що впливають на особовий склад Держспецзв’язку. Забезпечує проведення обстеження індивідуальних рис та особливостей діяльності особового складу Держспецзв’язку різних професій та фахів, пов’язаних з: професійним добором; перевіркою психологічних умов праці (служби); виявленням інтересів, схильностей та задоволеності працею (службою); експериментами для визначення впливу умов праці (служби) на психіку особового складу Держспецзв’язку. Виявляє та аналізує разом з іншими фахівцями найбільш актуальні проблеми, що потребують вирішення (плинність, порушення службової та трудової дисципліни тощо), визначає причини та шляхи їх усунення. Розроблює професіограми та психологічні характеристики особового складу різних посад, надає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у розробці заходів щодо професійної адаптації молодих кадрів. На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової (службової) діяльності готує рекомендації та пропозиції щодо удосконалення управління органом Держспецзв’язку, які сприяють організації оптимальних трудових (службових) процесій, установленню раціональних режимів праці (служби) та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці (служби) та підвищенню працездатності. Здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у формуванні трудових (службових) колективів, проектуванні систем організації праці (служби) з урахуванням технологічних чинників та ергономічних вимог.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо планування і проведення соціально-психологічної та виховної роботи для створення більш сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності; вимагати надання документів та інформаційних матеріалів та створення умов, необхідних для виконання посадових обов’язків; надавати консультації із соціально-психологічних питань особовому складу Держспецзв’язку.