Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Старший помічник капітана", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією помічника капітана для отримання диплома старшого помічника капітана суден: валовою місткістю 3000 і більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст), валовою місткістю від 500 до 3000 або менше 500 у разі плавання у відкритому морі (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр), валовою місткістю менше 500 прибережного плавання (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції, нормативні та інші керівні документи із судноводіння, технічної експлуатації суден торговельного флоту, з питань безпеки мореплавання, технічного стану суден, організації загальносуднової служби; навігацію, загальну та спеціальну лоцію; експлуатаційні технічні дані навігаційно-штурманського устаткування; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння; правила експлуатації системи дистанційного керування силовою енергетичною установкою; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забруднення із суден (МАРПОЛ), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо; міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного оброблення, розміщення, закріплення та перевезення вантажів, враховуючи Кодекс безпечної практики розміщення та закріплення вантажів (Кодекс РКГ), Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ), Кодекс безпечної практики з перевезення навалювальних вантажів (Кодекс НГ); правила навантажування, перевезення та вивантажування важковагових та довгомірних вантажів; організацію розташування та обслуговування пасажирів (на пасажирських суднах); специфіку навантаження, кріплення, перевезення та вивантаження на спеціалізованих суднах; правила пожежної безпеки під час виконання ремонтних робіт та робіт із застосуванням відкритого вогню; протипожежний захист судна; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; правила та інструкції судновласника, умови Колективного договору (контракту); економіку, організацію праці та управління, транспортне право, аварійно-рятувальну справу, морські санітарні декларації та вимоги Міжнародних санітарних правил; Міжнародне медичне керівництво для суден, медичний розділ Міжнародного зводу сигналів; англійську мову (морську специфіку).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює планування рейсу, керування та маневрування судном за будь-яких умов. Забезпечує організацію суднової служби, заступає капітана та приймає на себе командування судном у разі необхідності. Керує службою експлуатації та побуту, роботою палубної команди. Здійснює контроль за належною організацією праці та відпочинку в цих службах. Забезпечує правильне використання, обслуговування та утримання в справному технічному стані корпусу, палуб, палубних механізмів, люкових закриттів та горловин відсіків, рангоуту й такелажу, суднових пристроїв та приміщень, рятувальних засобів, аварійно-рятувального, протипожежного устаткування, мірильних, повітряних та приймальних труб систем прісної води та баластно-осушувальної, трапів, штормтрапів, підіймачів, кранцевого захисту. Здійснює організацію та контроль за підготовкою аварійних підрозділів, безпосереднє керівництво діями екіпажу в забезпеченні живучості судна. Складає розклади за сигналами тривоги всього екіпажу, під час стоянок в портах - скороченого екіпажу. Здійснює контроль за постачанням та укомплектованістю індивідуальними та колективними аварійно-рятувальними засобами та майном із корпусної частини, наявністю нормативного провіанту. Веде облік наявності води в баластних танках та цистернах. Забезпечує своєчасне постачання судна та належне зберігання незнищувального запасу продуктів харчового постачання та питної води, їх правильне витрачання та облік, затверджує меню харчування екіпажу. Здійснює розташування членів екіпажу та осіб, що тимчасово прибули на судно, до житлових приміщень. Забезпечує належну організацію розташування та обслуговування пасажирів, якщо в штаті відсутній помічник капітана з пасажирської частини. Виконує обов'язки помічника капітана з пожежної частини, якщо такий відсутній у штаті. Контролює утримання судна в належному санітарному стані. Забезпечує проходження судном дератизації та дезінсекції. Здійснює підготовку та оголошення наказів капітана, контролює їх виконання, зберігає суднові печатки та штампи. Складає вантажний план з урахуванням специфіки та властивостей вантажу, забезпечення остійності, міцності судна, подає його на затвердження капітану. Забезпечує підготовку вантажних пристроїв та механізмів судна до виконання вантажних операцій, палуб, трюмів та інших вантажних приміщень - для прийняття вантажу. Контролює та забезпечує необхідний термозволожувальний режим вантажних приміщень. Складає й вручає повідомлення (нотис) про готовність судна до проведення вантажних операцій. Відає прийняттям та здаванням вантажу (багажу), забезпечує правильне навантаження, сепарування, вкладання, кріплення, перевезення та вивантаження. Здійснює контроль за опломбуванням вантажних приміщень та зберіганням пломб. Видає розписки про прийняття вантажу, оформлює вантажні документи, веде суднову вантажну документацію, складає рейсовий звіт. Особисто керує підготовкою судна для перевезення небезпечних та навалювальних вантажів, навантаженням, закріпленням, вивантаженням великовагових та довгомірних вантажів, розташуванням та закріпленням палубного вантажу. Керує вантажно-розвантажувальними роботами на спеціалізованих суднах (типу "РО-РО", контейнеровозах тощо). Здійснює планування та проведення ремонтно-профілактичних робіт, що виконуються палубною командою, підготовку відомостей дефектів свого відання. Стежить за укомплектованістю судна технічним забезпеченням корпусної частини. Здійснює складання ремонтних відомостей відповідно до об'єктів обслуговування. Контролює якість корпусних робіт, що виконуються ремонтними підприємствами. Забезпечує своєчасне пред'явлення судна для огляду органам технічного нагляду за корпусною частиною. Перед виходом судна в рейс здійснює перевірку підготовки судна до плавання. Доповідає капітану про готовність судна до рейсу після одержання доповідей від помічників капітана про готовність підвідомчих підрозділів. Під час плавання контролює стан кріплення палубних пристроїв та вантажів, організовує нагляд за водонепроникністю корпусу та вживає заходів щодо усунення недоліків, які було помічено, керує підготовкою судна до штормового плавання, а також плавання в льодових умовах, швартування судна (спільно з лоцманом або самостійно) за відсутності капітана на борту судна. Несе стоянкові та ходові вахти. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо забезпечення охорони природного навколишнього середовища. Організовує своєчасне надання медичної допомоги членам суднового екіпажу. Забезпечує додержання екіпажем судна правил охорони праці, проводить інструктажі з питань охорони праці.