Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: порядок приймання та правила сепарування зерна, обмолоту качанів кукурудзи, розділення насіння, зерна на фракції; протруювання насіння, сушіння зерна, насіння; будову транспортерів, трієрів, молотарок для обмолоту кукурудзи, калібрувальних машин, протруювачів, барабанних сушарок, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування; способи приготування емульсій для захисного покриття; способи заправлення ядохімікатами протруювачів, допустимі норми їх витрат для приготування розчину; ознаки отруєння, способи запобігання йому та заходи з надання допомоги потерпілим; вимоги до якості протруюваного насіння; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає, переміщує зерно, насіння олійних, бобових та інших культур, розподіляє їх по силосах або на оброблення з урахуванням якості зерна за допомогою всіх видів транспортерів; сепарує зерно на сепараторах, трієрах; обмолочує качани кукурудзи, розділює насіння, зерно на фракції на калібрувальних машинах та трієрах; протруює насіння на протруювачах та інших спеціальних апаратах. Сушить зерно різних культур, насіння бобових та олійних культур, кукурудзи в качанах продовольчого, фуражного призначення в барабанних зерносушарках. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів усіх типів, сепараторів, молотарок для обмолоту качанів кукурудзи, трієрів, калібрувальних машин, протруювачів та барабанних сушарок, фільтрів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування. Бере участь у заміні сит. Налагоджує та регулює режим роботи обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування і бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування. Веде облік роботи зерносушарки за зміну. Веде облік просушеного зерна.