Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні знання про зернові культури та якість зерна; правила очищення зерна від металомагнітних домішок; правила та порядок очищення, сушіння, приймання, переміщення зерна, розподіл його по силосах, спалювання палива в топках зерносушарок; принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів та іншого аналогічного за складністю устаткування; норми вантажопідйомності магнітних підков; способи очищення установок магнітного захисту від металу; систему змащування та мастильні матеріали, що застосовуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес очищення зерна від металомагнітних домішок шляхом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загорож, вмонтованих в устаткування. Приймає, переміщує, очищає, сушить та розподіляє зерно по силосах або на подальше оброблення з урахуванням його якості під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде процес спалювання палива в топках зерносушарок, обслуговує, спостерігає та контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою транспортерів, найпростіших очисних машин та сушарок; спостерігає за правильним заповненням силосів. Регулює швидкість руху та товщину шару зерна, що надходить на очищення від металу. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні та інші домішки. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та відходів. Періодично очищає шахти, топки, форсунки зерносушарок. Зачищає зерносушарки, сепаратори та інше устаткування в разі зміни оброблюваної культури. Допомагає під час відбирання проб. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, бере участь в усуненні дрібних несправностей. Бере участь у підготовці силосів, елеваторів та інших об'єктів до газації. Прибирає робочу зону та устаткування.