* *
Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник оброблення зерна 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок приймання та правила сепарування зерна, обмолоту качанів кукурудзи, розділення насіння, зерна на фракції;
      - протруювання насіння, сушіння зерна, насіння;
      - будову транспортерів, трієрів, молотарок для обмолоту кукурудзи, калібрувальних машин, протруювачів, барабанних сушарок, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування;
      - способи приготування емульсій для захисного покриття;
      - способи заправлення ядохімікатами протруювачів, допустимі норми їх витрат для приготування розчину;
      - ознаки отруєння, способи запобігання йому та заходи з надання допомоги потерпілим;
      - вимоги до якості протруюваного насіння;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, переміщує зерно, насіння олійних, бобових та інших культур, розподіляє їх по силосах або на оброблення з урахуванням якості зерна за допомогою всіх видів транспортерів; сепарує зерно на сепараторах, трієрах; обмолочує качани кукурудзи, розділює насіння, зерно на фракції на калібрувальних машинах та трієрах; протруює насіння на протруювачах та інших спеціальних апаратах.

2.2. Сушить зерно різних культур, насіння бобових та олійних культур, кукурудзи в качанах продовольчого, фуражного призначення в барабанних зерносушарках.

2.3. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів усіх типів, сепараторів, молотарок для обмолоту качанів кукурудзи, трієрів, калібрувальних машин, протруювачів та барабанних сушарок, фільтрів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування.

2.4. Бере участь у заміні сит.

2.5. Налагоджує та регулює режим роботи обслуговуваного устаткування.

2.6. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна.

2.7. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування.

2.8. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування і бере участь у його ремонті.

2.9. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.

2.10. Веде облік роботи зерносушарки за зміну.

2.11. Веде облік просушеного зерна.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник оброблення зерна 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.