* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Стругальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стругальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості і правила перевірки на точність стругальних верстатів, які обслуговує; основи теорії різання металів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення різного різального інструменту; характеристику шліфувальних кругів і умови їх застосування; технічні характеристики і особливості експлуатації установки плазмового підігрівання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Стругає особливо складні за конфігурацією деталі за 6 - 7-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх поверхонь, які обробляє, та з важкодоступними для оброблення і вимірювань місцями, а також з застосуванням методу суміщення плазмово-механічного оброблення. Стругає великогабаритні, особливо відповідальні деталі, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах. Стругає площини під різними кутами шляхом подвійних подач, які визначаються відповідним підрахунком та набором змінних шестерень. Обробляє поверхні деталей за параметром Ra 1,25 - 0,63 (7 - 8-м класами чистоти) з застосуванням шліфувальних кругів.

Приклади робіт
Балки пристроїв УБЗ і ТПУ - остаточне оброблення. Блоки циліндрів дизеля - остаточне стругання верху і низу довжиною понад 3000 мм з виступами та западинами. Вали гребні з конусними з'єднаннями з дейдвудними валами - стругання внутрішніх шпонкових пазів в конусі. Валки труб - остаточне стругання паза. Втулки шліцьові - стругання шліців. Гуски розтяжних машин - стругання. Діафрагми чавунів парових турбін - стругання площин розняття з косим комбінованим стиком. Зірочки елеватора зі стороною квадрата понад 500 мм - стругання. Каретки супортів та супорти великих верстатів - остаточне стругання. Корпус автозчеплення - стругання. Кулачки та клини стану холодного прокатування. Маховики, шестірні - стругання двох тангенціальних шпонкових пазів. Опори турбін - остаточне стругання. Повзуни до горизонтальних пресів - стругання двома супортами призматичних напрямних за спареним шаблоном. Подушки прокатних станів - остаточне стругання з застосуванням плазмового підігрівання та без нього. Рами дизелів довжиною понад 3000 мм - чистове стругання сполучних поверхонь. Станини робочих клітей прокатних станів - стругання лап та місць для подушок. Станини, столи, полозки верстатів з призматичними напрямними - остаточне стругання за шаблоном. Шаботи молотів масою понад 70 т - повне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього. Шпинделі прокатних станів - стругання треф.