* *
Інструкція для посади "Стругальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стругальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стругальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і правила перевірки на точність стругальних верстатів, які обслуговує;
      - основи теорії різання металів;
      - конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
      - правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення різного різального інструменту;
      - характеристику шліфувальних кругів і умови їх застосування;
      - технічні характеристики і особливості експлуатації установки плазмового підігрівання.

1.4. Стругальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стругальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стругальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стругальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стругає особливо складні за конфігурацією деталі за 6 - 7-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх поверхонь, які обробляє, та з важкодоступними для оброблення і вимірювань місцями, а також з застосуванням методу суміщення плазмово-механічного оброблення.

2.2. Стругає великогабаритні, особливо відповідальні деталі, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах.

2.3. Стругає площини під різними кутами шляхом подвійних подач, які визначаються відповідним підрахунком та набором змінних шестерень.

2.4. Обробляє поверхні деталей за параметром Ra 1,25 - 0,63 (7 - 8-м класами чистоти) з застосуванням шліфувальних кругів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стругальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стругальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стругальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стругальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стругальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стругальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стругальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стругальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стругальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стругальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки пристроїв УБЗ і ТПУ - остаточне оброблення.

5.2. Блоки циліндрів дизеля - остаточне стругання верху і низу довжиною понад 3000 мм з виступами та западинами.

5.3. Вали гребні з конусними з'єднаннями з дейдвудними валами - стругання внутрішніх шпонкових пазів в конусі.

5.4. Валки труб - остаточне стругання паза.

5.5. Втулки шліцьові - стругання шліців.

5.6. Гуски розтяжних машин - стругання.

5.7. Діафрагми чавунів парових турбін - стругання площин розняття з косим комбінованим стиком.

5.8. Зірочки елеватора зі стороною квадрата понад 500 мм - стругання.

5.9. Каретки супортів та супорти великих верстатів - остаточне стругання.

5.10. Корпус автозчеплення - стругання.

5.11. Кулачки та клини стану холодного прокатування.

5.12. Маховики, шестірні - стругання двох тангенціальних шпонкових пазів.

5.13. Опори турбін - остаточне стругання.

5.14. Повзуни до горизонтальних пресів - стругання двома супортами призматичних напрямних за спареним шаблоном.

5.15. Подушки прокатних станів - остаточне стругання з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.16. Рами дизелів довжиною понад 3000 мм - чистове стругання сполучних поверхонь.

5.17. Станини робочих клітей прокатних станів - стругання лап та місць для подушок.

5.18. Станини, столи, полозки верстатів з призматичними напрямними - остаточне стругання за шаблоном.

5.19. Шаботи молотів масою понад 70 т - повне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.20. Шпинделі прокатних станів - стругання треф.