* *
Інструкція для посади "Стругальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стругальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стругальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми і правила перевірки на точність стругальних верстатів, які обслуговує;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію і правила термооброблення, заточування, доведення і установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - елементарні вимоги з електротехніки;
      - заходи щодо забезпечення безпечної роботи плазмової установки, витяжної вентиляції і системи охолодження;
      - принципову схему установки плазмового підігрівання і способи налагодження плазмотрона.

1.4. Стругальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стругальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стругальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стругальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стругає довгі та складні за конфігурацією деталі з прямолінійними поверхнями за 7 - 10-м квалітетами (з-м класом точності) з застосуванням нормального різального інструменту і копірів на стругальних верстатах різних типів, а також методом сполученого плазмово-механічного оброблення.

2.2. Вмикає і вимикає плазмові установки.

2.3. Стругає великогабаритні складні відповідальні деталі з великою кількістю різноманітних переходів і установок, які вимагають комбінованого кріплення і вивірення в різних площинах.

2.4. Налагоджує верстат, плазмову установку та плазмотрон на суміщене оброблення, установлює технологічну послідовність оброблення, найвигідніших режимів різання за довідниками і паспортом верстата з урахуванням максимального використання всіх супортів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стругальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стругальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стругальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стругальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стругальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стругальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стругальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стругальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стругальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стругальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки зварені складної конфігурації з вивіренням у декількох площинах - чистове стругання.

5.2. Блоки циліндрів дизеля - остаточне стругання нижньої і верхньої основи довжиною до 3000 мм з виступами та западинами.

5.3. Бруси з'єднувальної кліті прокатного стану - стругання.

5.4. Бруси підкранові та з напрямними пазами - стругання.

5.5. Важелі довжиною понад 500 мм - стругання площин.

5.6. Вали квадратні - стругання площин.

5.7. Горловини, навариші, привариші - стругання контуру за розмічанням та шаблоном.

5.8. Деталі з листової і профільної сталі довжиною понад 4000 мм - стругання кромок, фасок.

5.9. Деталі шахт і інших відповідальних конструкцій - стругання в пакетах.

5.10. Замки автозчеплень рухомого складу - стругання за шаблоном.

5.11. Зірочки елеваторів із стороною квадрату до 500 мм - стругання.

5.12. Каретки супортів великих верстатів - стругання під шліфування.

5.13. Клини напрямні супортів прямі довжиною понад 500 мм, конусні довжиною понад 200 мм - стругання площин та торців.

5.14. Клини пера керма - стругання.

5.15. Кокілі - стругання внутрішнього вікна на конус.

5.16. Корпуси пристроїв і кондукторів - стругання з установленням в декількох площинах, з додержанням перпендикулярності і заданих кутів.

5.17. Листи довжиною понад 4000 мм - стругання кромок і скосів.

5.18. Лопаті гребних гвинтів підвищеної точності - стругання тильної і робочої сторони на гвинтостругальному верстаті.

5.19. Муфти шпинделів слябінгів - повне оброблення лопатки і паза.

5.20. Пластини - стругання по профілю фігурному.

5.21. Плашки розривної машини - стругання.

5.22. Плити розмічальні та правильні довжиною понад 3000 мм - стругання з нанесенням рисок.

5.23. Плити з важкооброблюваних сплавів - стругання площин з плазмовим підігріванням.

5.24. Плити установочних штампів - стругання.

5.25. Подушки прокатних станів - попереднє стругання.

5.26. Поршні газодувок - стругання за розміткою і шаблоном.

5.27. Прес-форми для прецизійного лиття - стругання складних контурів з припуском на слюсарне оброблення.

5.28. Пуансони, матриці, ексцентрики тощо - стругання "ластівчиного хвоста" за розміткою.

5.29. Рами дизелів довжиною до 3000 мм - чистове стругання сполучних поверхонь.

5.30. Ротори турбогенераторів - стругання граней і пазів.

5.31. Сляби з корозійностійких та жароміцних сталей - стругання площин з плазмовим підігріванням.

5.32. Станини верстатів з призматичними напрямними - стругання під шліфування.

5.33. Супорти верстатів - стругання.

5.34. Шаботи молотів з масою до 70 т - повне оброблення із застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.35. Штампи для згинання - стругання.