* *
Інструкція для посади "Стругальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стругальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стругальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження і перевірки на точність стругальних верстатів різних типів;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову і умови застосування плазмотрона;
      - призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування та установлення нормального і спеціального різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей та оснащеного пластинками твердих сплавів;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Стругальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стругальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стругальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стругальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стругає на поздовжньо- і поперечно-стругальних верстатах різні типи деталей з декількома переходами за 8 - 11-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв, а також методом сполученого плазмово-механічного оброблення під керівництвом стругальника вищої кваліфікації.

2.2. Стругає деталі за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних пристроїв.

2.3. Установлює деталі, які обробляє, на верстаті з вивірянням в різних площинах за розміткою за допомогою рейсмуса, ватерпаса.

2.4. Виконує операції стругання пазів та поверхонь, які розташовані під кутом, з точним додержанням заданих кутів та використанням в роботі одночасно декількох супортів.

2.5. Підналагоджує верстати з установленням технологічної послідовності оброблення і режимів різання за технологічною картою.

2.6. Керує та стежить за роботою поздовжньо-стругальних багатосупортних верстатів з довжиною столу понад 800 мм під керівництвом стругальника вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стругальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стругальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стругальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стругальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стругальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стругальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стругальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стругальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стругальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стругальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баби ковальських молотів - стругання площин.

5.2. Балансири ресорного підвішування та башмаки гальмівні - стругання після наплавлення.

5.3. Валки прокатних станів - стругання лопаток.

5.4. Вкладиші роз'ємні довжиною понад 200 мм - стругання рознімань.

5.5. Державки фігурні - стругання з вирізанням пазів.

5.6. Деталі з листової та профільної сталі довжиною до 4000 мм - стругання кромок, фасок.

5.7. Калібри рихтувальні та складальні всіх розмірів - стругання.

5.8. Клини напрямні супортів прямі довжиною до 500 мм, конусні довжиною до 200 мм - стругання площин і торців.

5.9. Конуси малі доменної печі - розрізання і стругання місць з'єднання.

5.10. Корпуси і кришки редукторів - стругання опорних площин і площини рознімання.

5.11. Листи довжиною до 4000 мм - стругання кромок.

5.12. Моделі штампів і пристроїв, від'ємні частини моделей і стрижневих ящиків довжиною до 500 мм - стругання.

5.13. Надставки додаткові листових, рейкових виливниць - стругання поверхні з'єднання та вушок.

5.14. Ножі для механічних ножиць, прес-ножиць і гільйотин, важелі довжиною до 500 мм - стругання площин.

5.15. Опоки і кокілі - стругання площин і торців.

5.16. Планки притискні довжиною понад 500 мм - стругання площин, фасок, лисок.

5.17. Плити фундаментні - стругання фасонних пазів.

5.18. Плити розмічальні і правильні довжиною до 3000 мм - стругання з нанесенням рисок.

5.19. Призми розмічальні - стругання під різними кутами.

5.20. Проби до хіманалізу - розрізання, стругання площин.

5.21. Растри суцільнометалеві для рентгенівських решіток - стругання.

5.22. Різці фасонні - стругання по профілю.

5.23. Рейки до верстатів - попереднє стругання.

5.24. Рейки підкранові - стругання площин.

5.25. Станини, столи, полозки верстатів - попереднє стругання.

5.26. Шпонки прямокутні та призматичні довжиною понад 500 мм - стругання.

5.27. Щити підшипників електромашин постійного струму - стругання вікон.