* *
Інструкція для посади "Стругальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стругальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи однотипних стругальних верстатів, найменування і призначення їх важливіших частин, правила керування великими верстатами;
      - найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
      - найменування, призначення і умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту;
      - призначення, умови застосування і правила заточування і установлення нормального різального інструменту;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Стругальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стругальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стругальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стругальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стругає на невеликих поздовжньо- і поперечно-стругальних верстатах декілька деталей простої конфігурації за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв і додержанням послідовності оброблення і режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівками майстра.

2.2. Стругає деталі середньої складності за 11-м квалітетом (4-м класом точності) з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних пристроїв.

2.3. Установлює і кріпить деталі на столі, в лещатах або пристроях з нескладним вивірянням рейсмусом або косинцем.

2.4. Стругає зливки та болванки кольорових металів.

2.5. Керує та стежить за роботою поздовжньо-стругальних багатосупортних верстатів з довжиною стола до 8000 мм під керівництвом стругальника вищої кваліфікації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стругальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стругальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стругальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стругальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стругальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стругальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стругальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стругальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стругальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стругальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бруски, планки кріпильні, підкладки і шайби - стругання площин та кромок.

5.2. Букси сальника до молотів - стругання площин рознімання.

5.3. Вкладиші роз'ємні довжиною до 200 мм - стругання рознімань.

5.4. Втулки, шківи - стругання шпонкових канавок.

5.5. Гайки, болти - стругання граней.

5.6. Заготовки із сортового металу - розрізання.

5.7. Заготовки для штампів, прес-форм - стругання.

5.8. Клейма - стругання.

5.9. Книці - стругання.

5.10. Косинці встановлювальні - стругання.

5.11. Кулачки патронів - стругання площин.

5.12. Планки притискні довжиною до 500 мм - стругання площин, фасок, лисок.

5.13. Сковзуни верхні шворневих балок і чеки ресор - стругання.

5.14. Стояки, кронштейни - стругання підошви.

5.15. Тримачі для різців - стругання.

5.16. Шківи, шестірні, маховики - попереднє стругання площин і місць рознімання.

5.17. Шпонки прямокутні і призматичні довжиною до 500 мм - стругання.