* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Стругальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стругальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила підналагодження і перевірки на точність стругальних верстатів різних типів; будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову і умови застосування плазмотрона; призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; геометрію, правила термооброблення, заточування та установлення нормального і спеціального різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей та оснащеного пластинками твердих сплавів; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Стругає на поздовжньо- і поперечно-стругальних верстатах різні типи деталей з декількома переходами за 8 - 11-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв, а також методом сполученого плазмово-механічного оброблення під керівництвом стругальника вищої кваліфікації. Стругає деталі за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних пристроїв. Установлює деталі, які обробляє, на верстаті з вивірянням в різних площинах за розміткою за допомогою рейсмуса, ватерпаса. Виконує операції стругання пазів та поверхонь, які розташовані під кутом, з точним додержанням заданих кутів та використанням в роботі одночасно декількох супортів. Підналагоджує верстати з установленням технологічної послідовності оброблення і режимів різання за технологічною картою. Керує та стежить за роботою поздовжньо-стругальних багатосупортних верстатів з довжиною столу понад 800 мм під керівництвом стругальника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Баби ковальських молотів - стругання площин. Балансири ресорного підвішування та башмаки гальмівні - стругання після наплавлення. Валки прокатних станів - стругання лопаток. Вкладиші роз'ємні довжиною понад 200 мм - стругання рознімань. Державки фігурні - стругання з вирізанням пазів. Деталі з листової та профільної сталі довжиною до 4000 мм - стругання кромок, фасок. Калібри рихтувальні та складальні всіх розмірів - стругання. Клини напрямні супортів прямі довжиною до 500 мм, конусні довжиною до 200 мм - стругання площин і торців. Конуси малі доменної печі - розрізання і стругання місць з'єднання. Корпуси і кришки редукторів - стругання опорних площин і площини рознімання. Листи довжиною до 4000 мм - стругання кромок. Моделі штампів і пристроїв, від'ємні частини моделей і стрижневих ящиків довжиною до 500 мм - стругання. Надставки додаткові листових, рейкових виливниць - стругання поверхні з'єднання та вушок. Ножі для механічних ножиць, прес-ножиць і гільйотин, важелі довжиною до 500 мм - стругання площин. Опоки і кокілі - стругання площин і торців. Планки притискні довжиною понад 500 мм - стругання площин, фасок, лисок. Плити фундаментні - стругання фасонних пазів. Плити розмічальні і правильні довжиною до 3000 мм - стругання з нанесенням рисок. Призми розмічальні - стругання під різними кутами. Проби до хіманалізу - розрізання, стругання площин. Растри суцільнометалеві для рентгенівських решіток - стругання. Різці фасонні - стругання по профілю. Рейки до верстатів - попереднє стругання. Рейки підкранові - стругання площин. Станини, столи, полозки верстатів - попереднє стругання. Шпонки прямокутні та призматичні довжиною понад 500 мм - стругання. Щити підшипників електромашин постійного струму - стругання вікон.