* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Стругальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принципи роботи однотипних стругальних верстатів, найменування і призначення їх важливіших частин, правила керування великими верстатами; найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; найменування, призначення і умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту; призначення, умови застосування і правила заточування і установлення нормального різального інструменту; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Стругає на невеликих поздовжньо- і поперечно-стругальних верстатах декілька деталей простої конфігурації за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв і додержанням послідовності оброблення і режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівками майстра. Стругає деталі середньої складності за 11-м квалітетом (4-м класом точності) з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних пристроїв. Установлює і кріпить деталі на столі, в лещатах або пристроях з нескладним вивірянням рейсмусом або косинцем. Стругає зливки та болванки кольорових металів. Керує та стежить за роботою поздовжньо-стругальних багатосупортних верстатів з довжиною стола до 8000 мм під керівництвом стругальника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Бруски, планки кріпильні, підкладки і шайби - стругання площин та кромок. Букси сальника до молотів - стругання площин рознімання. Вкладиші роз'ємні довжиною до 200 мм - стругання рознімань. Втулки, шківи - стругання шпонкових канавок. Гайки, болти - стругання граней. Заготовки із сортового металу - розрізання. Заготовки для штампів, прес-форм - стругання. Клейма - стругання. Книці - стругання. Косинці встановлювальні - стругання. Кулачки патронів - стругання площин. Планки притискні довжиною до 500 мм - стругання площин, фасок, лисок. Сковзуни верхні шворневих балок і чеки ресор - стругання. Стояки, кронштейни - стругання підошви. Тримачі для різців - стругання. Шківи, шестірні, маховики - попереднє стругання площин і місць рознімання. Шпонки прямокутні і призматичні довжиною до 500 мм - стругання.