Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник дегідрування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дегідрування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини, каталізаторів, теплоносіїв, готової продукції; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; нормальний технологічний режим; правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес, керує та обслуговує все устаткування та засоби автоматики на дільниці дегідрування етилового спирту, етилбензолу, ізопропілбензолу, бутилену, бутану та ізобутану, діетилбензольної фракції. Керує технологічним процесом та реґулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостереженнями. Заміряє витрату сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.