Інструкція для посади "Апаратник дегідрування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник дегідрування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дегідрування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні властивості сировини, каталізаторів, теплоносіїв, готової продукції;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - нормальний технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник дегідрування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник дегідрування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник дегідрування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник дегідрування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес, керує та обслуговує все устаткування та засоби автоматики на дільниці дегідрування етилового спирту, етилбензолу, ізопропілбензолу, бутилену, бутану та ізобутану, діетилбензольної фракції.

2.2. Керує технологічним процесом та реґулює його відповідно до робочих інструкцій.

2.3. Коректує процес за результатами аналізів і спостереженнями.

2.4. Заміряє витрату сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів.

2.5. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується.

2.6. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник дегідрування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник дегідрування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.