* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник дегідрування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дегідрування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини, каталізаторів, теплоносіїв, готової продукції; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; нормальний технологічний режим; правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес дегідрування. Приймає сировину, готує каталізатор, шихту, випаровує, перегріває пару, змішує з водяною парою, подає парогазову суміш в реактор (контактний апарат); охолоджує, провадить конденсацію, розділення конденсату; провадить регенерацію і перевантаження каталізатора; провадить стабілізацію продукту. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, кількість паливного газу, циркуляцію каталізатора у системі, повітря та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Виконує аналізи. Розраховує кількість необхідної сировини, вихід продукту. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує реактори всіх типів, випарники, перегрівальні печі, топки, відстійники, конденсатори, осушники, холодильники, газо- і повітродувки, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обліковує сировину, готову продукцію. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.