* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник дегідрування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дегідрування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні властивості сировини, каталізаторів, теплоносіїв, готової продукції; правила відбору проб; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес дегідрування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь у підготовці каталізатора та шихти. Подає парогазову суміш в апарат. Регулює параметри процесу. Усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Обслуговує реакційне устаткування. Здає та приймає устаткування з ремонту.