Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник дезодорації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і режим процесу дезодорації різноманітних жирів та олій; вимоги до якості дезодорованих жирів та олій; будову й правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; методи ведення контролю й регулювання технологічного режиму; правила відбирання проб; прийоми органолептичного визначення закінчення процесу дезодорації; правила розрахунку концентрації та кількості лимонної кислоти; правила виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес дезодорації жирів і олій з метою одержання знеособленого жиру на апаратах періодичної та безперервної дії. Завантажує дезодоратор жирами, олією, вводить водний розчин лимонної кислоти. Запускає, зупиняє та регулює роботу пароежекторної установки. Забезпечує рівномірне постачання водою барометричних конденсаторів. Стежить за температурою жиру, олії в апаратах, залишковим тиском в установці і барометричних конденсаторах, тиском пари, температурою води, рівнями в апаратах. Регулює режим технологічного процесу дезодорації. Визначає ступінь дезодорації й закінчення процесу дезодорації органолептично, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами лабораторних аналізів. Систематично зливає пахучі погони з краплеуловлювача. Охолоджує жир, олію. Знімає вакуум і перекачує дезодорант через трубопроводи в жиросховище. Відбирає проби. Контролює якість дезодорованих жирів і олії. Розраховує кількість лимонної кислоти, необхідної для покращення процесу дезодорації та очищення жирів від металу. Обслуговує устаткування дільниці дезодорації. Веде технічну документацію та облік.