* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник відновлення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника відновлення 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес відновлення органічних або неорганічних сполук за допомогою сульфідів, полісульфідів, металів та інших відновлюючих засобів з одночасним керівництвом роботою апаратників нижчої кваліфікації. Веде процес відновлення електролітичним методом.

Приклади робіт
Гексилрезорцин - відновлення. Коштовні метали - відновлення. Нітроанізол - відновлення. Платифілін - відновлення. Циклогексаноноксим - відновлення підтиском 180 ат.