* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник відновлення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника відновлення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес відновлення органічних або неорганічних сполук за допомогою сульфідів, полісульфідів, металів та інших відновлюючих засобів. Завантажує апарат, відновлює, вивантажує відповідно до технологічної інструкції та заданих параметрів: температури, тиску, концентрації водневих іонів та інших. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Обслуговує реакційні апарати, колони регенерації, мірники, дозатори, фільтри, сбірники, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обліковує сировину та кількість отриманої продукції. Приймає устаткування з ремонту.