* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Віварник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією віварника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила підготування до операцій інструментів, тварин-продуцентів і приміщень; умови стерильної роботи; правила виконання імунізації, кровопускань, тотальних кровопускань; прийоми доставлення тварин-продуцентів в операційну та їх фіксація; правила поводження з тваринами-продуцентами.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в імунізації, кровопусканні та лікуванні тварин-продуцентів (коней або свиней) у виробництві лікувально-профілактичних сироваток. Готує інструменти, операційні верстати та столи до роботи. Підводить імунізованих тварин до операційної і готує їх до операції, перевіряє відповідність номерів тварин призначенням у нарядах і надписам на апаратах з антигенами (анатоксинами, токсинами), фіксує тварин у верстаті та стримує їх під час імунізації, кровопускань та лікувальних процедур, готує та обробляє операційне поле, забезпечує стерильність кровопускань. Вимірює температуру у тварин-продуцентів. Готує дезрозчини і лікувально-профілактичні засоби під керівництвом лаборанта або ветеринарного лікаря. Відводить тварин-продуцентів з операційної до стойла. Бере участь у тотальному кровопусканні продуцентів (організація фіксації та утримання під час знекровлювання, повал).