Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістра спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує, організовує та контролює проведення капітального та поточного ремонтів об'єктів соціального призначення, вивчає стан справ і потреби розвитку будівництва та контролює його хід. Перевіряє правильне й своєчасне складання проектно-кошторисної документації, в окремих випадках складає її самостійно. Здійснює перевірку виконання обсягів ремонтно-будівельних робіт, їх якість. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази об'єктів соціального призначення, своєчасному забезпеченню робітників спецодягом, взуттям, індивідуальними засобами захисту, веде облік і аналіз нещасних випадків на виробництві. Готує та вживає заходів щодо підготовки об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період, організовує та контролює протипаводкові заходи. Контролює виконання директорами об'єктів соціального призначення заходів із цивільної оборони. Бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданні колегії управління, комплексних і тематичних ревізій та перевірок. Складає плани капітального будівництва об'єктів соціального призначення згідно з річними планами капітального будівництва та виділеними капіталовкладеннями по роках. Здійснює технічний нагляд за якістю та своєчасним виконанням будівельно-монтажних робіт. Вивчає причини, що викликають зрив і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх усунення. Складає заявки на технологічне устаткування, меблі, інвентар для наново введених об'єктів соціального призначення. Бере участь у роботі державної комісії з приймання об'єктів до експлуатації і контролює усунення будівельними організаціями недоробок в установлені строки. Веде облік виконуваних будівельно-монтажних робіт і складає звіти з капітального будівництва. Подає інформацію керівництву управління та органам вищого рівня за підсумками роботи за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік. Вивчає всі документи, що стосуються ремонтно-будівельних робіт, капітального будівництва об'єктів соціального призначення. Вимагає від ремонтно-будівельних організацій якісного та своєчасного розроблення проектно-кошторисних документів, виконання робіт якісно та в повному обсязі. Застосовує до ремонтно-будівельних організацій санкції за недотримання вимог проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства. Вносить пропозиції з упровадження нових форм роботи (що стосуються його компетенції) для більш раціонального використання можливостей будівельників. Стежить за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.