* *
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістра спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує, організовує та контролює проведення капітального та поточного ремонтів об'єктів соціального призначення, вивчає стан справ і потреби розвитку будівництва та контролює його хід.

2.2. Перевіряє правильне й своєчасне складання проектно-кошторисної документації, в окремих випадках складає її самостійно.

2.3. Здійснює перевірку виконання обсягів ремонтно-будівельних робіт, їх якість.

2.4. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази об'єктів соціального призначення, своєчасному забезпеченню робітників спецодягом, взуттям, індивідуальними засобами захисту, веде облік і аналіз нещасних випадків на виробництві.

2.5. Готує та вживає заходів щодо підготовки об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період, організовує та контролює протипаводкові заходи.

2.6. Контролює виконання директорами об'єктів соціального призначення заходів із цивільної оборони.

2.7. Бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданні колегії управління, комплексних і тематичних ревізій та перевірок.

2.8. Складає плани капітального будівництва об'єктів соціального призначення згідно з річними планами капітального будівництва та виділеними капіталовкладеннями по роках.

2.9. Здійснює технічний нагляд за якістю та своєчасним виконанням будівельно-монтажних робіт.

2.10. Вивчає причини, що викликають зрив і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх усунення.

2.11. Складає заявки на технологічне устаткування, меблі, інвентар для наново введених об'єктів соціального призначення.

2.12. Бере участь у роботі державної комісії з приймання об'єктів до експлуатації і контролює усунення будівельними організаціями недоробок в установлені строки.

2.13. Веде облік виконуваних будівельно-монтажних робіт і складає звіти з капітального будівництва.

2.14. Подає інформацію керівництву управління та органам вищого рівня за підсумками роботи за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік.

2.15. Вивчає всі документи, що стосуються ремонтно-будівельних робіт, капітального будівництва об'єктів соціального призначення.

2.16. Вимагає від ремонтно-будівельних організацій якісного та своєчасного розроблення проектно-кошторисних документів, виконання робіт якісно та в повному обсязі.

2.17. Застосовує до ремонтно-будівельних організацій санкції за недотримання вимог проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства.

2.18. Вносить пропозиції з упровадження нових форм роботи (що стосуються його компетенції) для більш раціонального використання можливостей будівельників.

2.19. Стежить за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст з технічного нагляду за ремонтом об'єктів соціального призначення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.