Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із пільг та інших соціальних питань - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі;, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить роботу, пов'язану з наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, багатодітної сім'ям, одиноким матерям та іншим громадянам установлених законодавством пільг. Забезпечує правильне застосування законодавства з питань пільг і переваг, розробляє пропозиції та вживає заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів соціального захисту населення з питань надання пільг та переваг інвалідам, ветеранам війни і праці та іншим пільговим категоріям громадян. Готує для засобів масової інформації матеріали з питань надання пільг і переваг пільговій категорії громадян. Затверджує компенсаційні виплати на транспортні витрати, бензин, запасні частини та технічне обслуговування спецавтотранспорту, забезпечення медичним обслуговуванням, медикаментами та санітарно-курортним лікуванням. Контролює видачу та облік бланків посвідчень, що видаються громадянам, готує щоквартально рознарядку по підвідомчих установах щодо забезпечення інвалідів засобами малої механізації, перевіряє фактичне їх відвантаження. Оформляє гарантійні листи на протезування інвалідів. Оформляє документи після смерті інвалідів війни, громадян, які постраждали у зв'язку з аварією на ЧАЕС, що одержали автомобілі безплатно, на членів їх сімей. Веде облік, оформлює та зберігає документацію. Бере участь у підготовці та проведенні нарад і семінарів. Розробляє проекти тематичних планів і програм. Бере участь у проведенні інвентаризації архівних справ. Готує інформацію, звіти, проекти наказів, пропозицій з питань пільг та переваг. Спільно з іншими відділами, установами, громадськими організаціями інвалідів здійснює контроль за реалізацією програми рішення проблем інвалідів. Взаємодіє з громадськими організаціями інвалідів, радами ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів та іншими з питань, що входять до його компетенції, надає їм практичну допомогу. Бере участь у розгляді проектів Законів України, нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань надання пільг та переваг. Готує відповідні зауваження та пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.