Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства в справах інвалідів, ветеранів війни; організацію роботи з трудового та побутового влаштування інвалідів; установлені для інвалідів пільги та переваги, порядок складання заявок на автотранспортні засоби для інвалідів; організацію санаторно-курортного лікування, професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів; основи управління, права, діловодства, економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та контролює роботу відділу з трудового та побутового влаштування інвалідів і пенсіонерів. Визначає напрями діяльності відділу, коло обов'язків працівників відділу. Розробляє проекти посадових інструкцій, вносить пропозиції про заохочення або притягнення у встановленому порядку працівників відділу, підвідомчих установ до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує в межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам, установам, організаціям з напрямів діяльності відділу. Готує матеріали до засідань колегії. Розробляє плани заходів з відновлення працездатності інвалідів шляхом їх раціонального працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування, своєчасного протезування та санаторно-курортного лікування, забезпечення необхідними транспортними засобами та навчання водінню автомобілів, забезпечує їх виконання. Організовує спільно з іншими установами та організаціями роботу з надання пільг та переваг, що встановлені для інвалідів війни, сімей загиблих військовослужбовців, а також інших інвалідів. Бере участь в організації спеціалізованих підприємств, цехів та дільниць для раціонального працевлаштування інвалідів з різними захворюваннями. Вивчає досвід країн близького та далекого зарубіжжя щодо вирішення питань, пов'язаних зі створенням робочих місць для працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування інвалідів. Особисто приймає громадян. Забезпечує розгляд листів фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції. Співпрацює з навчальними закладами для професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів. Організовує роботу курсового навчання інвалідів водінню автотранспорту. Перевіряє роботу підвідомчих установ з питань трудового та матеріально-побутового влаштування інвалідів і надає їм необхідну допомогу. Забезпечує організацію матеріально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг та переваг, що передбачаються чинним законодавством. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про роботу відділу, Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідів нарівні з іншими громадянами можливостями для участі в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах життя суспільства, умовами для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежної о захисту.