* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня; методичні та нормативні матеріали щодо діяльності лабораторії; державні стандарти, технічні умови, методики та інструкції щодо лабораторного контролю якості питної води і стічних вод; основи технології виробництва водопровідно-каналізаційного господарства; види лабораторного обладнання, принципи його роботи і правила експлуатації; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки щодо лабораторного аналізу; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання лабораторного контролю за якістю водопровідної води і стічних вод згідно з вимогами державних стандартів. Контролює належне ведення лабораторної документації, своєчасну підготовку та передавання інформації про результати аналізів. Забезпечує правильну експлуатацію лабораторного обладнання, виконання графіків його технічної та метрологічної перевірки, своєчасний ремонт. Організовує постачання лабораторії необхідними для роботи реактивами, живильними середовищами, матеріалами, пристроями та обладнанням. Очолює роботу з модифікації методів лабораторного аналізу, упровадження нових методик. Розглядає і робить висновки щодо раціоналізаторських пропозицій відносно вдосконалення обладнання і методів лабораторного контролю. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників лабораторії. Забезпечує працівникам лабораторії безпечні і здорові умови праці, додержання правил виробничої санітарії та протипожежного захисту.