* *
Інструкція для посади "Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня;
      - методичні та нормативні матеріали щодо діяльності лабораторії;
      - державні стандарти, технічні умови, методики та інструкції щодо лабораторного контролю якості питної води і стічних вод;
      - основи технології виробництва водопровідно-каналізаційного господарства;
      - види лабораторного обладнання, принципи його роботи і правила експлуатації;
      - досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки щодо лабораторного аналізу;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання лабораторного контролю за якістю водопровідної води і стічних вод згідно з вимогами державних стандартів.

2.2. Контролює належне ведення лабораторної документації, своєчасну підготовку та передавання інформації про результати аналізів.

2.3. Забезпечує правильну експлуатацію лабораторного обладнання, виконання графіків його технічної та метрологічної перевірки, своєчасний ремонт.

2.4. Організовує постачання лабораторії необхідними для роботи реактивами, живильними середовищами, матеріалами, пристроями та обладнанням.

2.5. Очолює роботу з модифікації методів лабораторного аналізу, упровадження нових методик.

2.6. Розглядає і робить висновки щодо раціоналізаторських пропозицій відносно вдосконалення обладнання і методів лабораторного контролю.

2.7. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників лабораторії.

2.8. Забезпечує працівникам лабораторії безпечні і здорові умови праці, додержання правил виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії хіміко-бактеріологічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.