* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вакуум-приймачів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову основного та допоміжного устаткування, комунікацій, арматури і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні і технологічні властивості продуктів; державні стандарти і технічні умови на готову продукцію; суть технологічного процесу на робочому місці; технологічний режим; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот за фракціями, жирних спиртів та інших жирних продуктів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу або на склади. Підключає окремі вакуум-приймачі до загальної системи: утворює, підтримує та випускає вакуум. Підтримує та контролює всі параметри технологічного режиму: температуру, тиск, вакуум тощо відповідно до робочих інструкцій. Відбирає проби. Розраховує кількість нагрівальної пари та охолоджувальної води згідно з кількістю продукту та його фракції. Заміряє рівні та визначає об'єм готової продукції, перераховує об'ємні показники у вагові. Обслуговує вакуум-приймачі, пароструйні ежектори, холодильники, теплообмінники, насоси та інше устаткування дільниці, яка обслуговується. Контролює роботу всього устаткування дільниці, що обслуговується. Провадить пуск та зупинку устаткування. Запобігає несправностям в роботі устаткування, комунікацій і арматури. Усуває несправності. Провадить простий ремонт. Керує підлеглими робітниками.