* *
Інструкція для посади "Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вакуум-приймачів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову основного та допоміжного устаткування, комунікацій, арматури і контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні і технологічні властивості продуктів;
      - державні стандарти і технічні умови на готову продукцію;
      - суть технологічного процесу на робочому місці;
      - технологічний режим;
      - правила відбору проб.

1.4. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот за фракціями, жирних спиртів та інших жирних продуктів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу або на склади.

2.2. Підключає окремі вакуум-приймачі до загальної системи: утворює, підтримує та випускає вакуум.

2.3. Підтримує та контролює всі параметри технологічного режиму: температуру, тиск, вакуум тощо відповідно до робочих інструкцій.

2.4. Відбирає проби.

2.5. Розраховує кількість нагрівальної пари та охолоджувальної води згідно з кількістю продукту та його фракції.

2.6. Заміряє рівні та визначає об'єм готової продукції, перераховує об'ємні показники у вагові.

2.7. Обслуговує вакуум-приймачі, пароструйні ежектори, холодильники, теплообмінники, насоси та інше устаткування дільниці, яка обслуговується.

2.8. Контролює роботу всього устаткування дільниці, що обслуговується.

2.9. Провадить пуск та зупинку устаткування.

2.10. Запобігає несправностям в роботі устаткування, комунікацій і арматури.

2.11. Усуває несправності.

2.12. Провадить простий ремонт.

2.13. Керує підлеглими робітниками.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник вакуум-приймачів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.