* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник вакуум-сушильної установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила експлуатації й обслуговування апаратів, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; схеми одержання вакууму, технологію та режими оброблення мила заданої рецептури на вакуум-сушильному устаткуванні.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сушіння, охолодження мильної основи і формування мила під вакуумом. Налагоджує і запускає вакуум-сушильне устаткування. Регулює роботу вакуум-насосів, насосів, що подають мильну основу у бак-збірник і вакуум-розпилювальний апарат, дуплекс-шнек-преса. Регулює режим роботи устаткування залежно від заданого вмісту жирних кислот, результатів лабораторних аналізів і показань контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід технологічного процесу, відповідність виготовленої продукції технічним вимогам. Стежить за тиском пари і мила у темперувальній колонці, залишковим тиском у розпилювальній башті, сепараторах і барометричному конденсаторі, за температурою мила, що подається в розпилювальну башту, води, що відходить з барометричного конденсатора і дуплекс-шнек-преса, за навантаженням на електродвигуни. Регулює тиск пари і температури. Промиває темперувальні колонки, робить профілактичний огляд і очищає установки. Веде технічну документацію та облік витрат мильної основи.