* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник вакуум-приймачів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот і спиртів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу; принцип роботи основного та допоміжного устаткування, комунікацій, арматури і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні і технологічні властивості напівпродуктів; правила регулювання технологічного процесу на робочому місці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот за фракціями, жирних спиртів та інших жирних продуктів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу або на склади під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає продукт з конденсаторів, краплевідбійників і дефлегматорів у вакуум-приймачі. Регулює подавання охолоджувальної води і циркульованого конденсату на холодильники, обігрівання комунікацій і хід технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та за даними хімічних аналізів. Вивантажує продукт з вакуум-приймача в ємкості готової продукції. Веде робочі журнали.