Категорія - Керівники |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Начальник відділу товаро-транспортного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності відділу; технологічну схему магістральних нафтопроводів; потужності перекачувальних засобів, оптимальні та граничнодопустимі параметри перекачування; завдання на приймання, перекачування та постачання нафти споживачам; якісні характеристики нафти; правила експлуатації магістральних нафтопроводів; основні положення договорів та угод з постачальниками, споживачами нафти і сторонніми організаціями; порядок організації і проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах, нафтоперекачувальних станціях; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила охорони праці при експлуатації об'єктів нафтопровідного транспорту; правила і норми виробничої санітарії та пожежної безпеки; основи законодавства про охорону навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою відділу. Організовує роботу нафтопроводів підприємства на оптимальних режимах з метою скорочення кількості пусків-зупинок насосно-силового обладнання та витрат електричної енергії. Оперативно регулює діяльність диспетчерських служб виробничих підрозділів щодо забезпечення оптимальних режимів перекачування для кожного нафтопроводу. Забезпечує за допомогою диспетчерської служби оперативний контроль за виконанням виробничої програми, за технологічним режимом, вживає заходів щодо попередження та усунення порушень у роботі персоналу, обладнання та пристроїв пожежної безпеки та охорони праці. Розробляє добовий графік телефонограм. Регулює взаємовідносини підприємства та його підрозділів з власниками, експортерами, вантажоодержувачами нафти та іншими фірмами і платниками тарифів у рамках укладених договорів, угод, особливих умов постачання та інших документів. Забезпечує контроль організації обліку нафти, стану товарного балансу, своєчасного та якісного складання і відправлення встановленої звітності відділу. Бере участь у розробленні поточних графіків приймання, постачання та транспортування нафти трубопровідним транспортом. Забезпечує оперативний контроль за реалізацією маршрутних телефонограм у частині перекачування нафти та своєчасне надання маршрутних телефонограм фінансовому відділу для контролю за проходженням платежів. Аналізує роботу магістральних нафтопроводів і спільно з відділом експлуатації, головного механіка, головного енергетика відшукує і втілює найбільш оптимальні режими транспортування нафти. Бере участь в укладанні договорів. Спільно з відповідними відділами підприємства погоджує складання графіків зупинки ділянок нафтопроводів та обладнання на поточний, капітальний ремонт, випробування після ремонту чи реконструкції. При виникненні на об'єктах нафтопровідного транспорту підприємства аварійних ситуацій вживає заходів щодо зміни вантажопотоків нафти для забезпечення перекачування її відповідно до маршрутних телефонограм. Організовує перевірку діяльності виробничих підрозділів щодо проведення ними товарних операцій. Проводить технічну підготовку персоналу.