Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації транспортно-експедиційного обслуговування - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації транспортно-експедиційного обслуговування; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних); вимоги до організації супроводження вантажів; технологію і організацію транспортно-експедиційного обслуговування; методи оптимізації транспортно-технологічних схем доставки вантажів; основи маркетингу на автомобільному транспорті; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів і правила їх технічної експлуатації; основи організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію транспортно-експедиційного обслуговування замовників послуг на умовах і в терміни, визначені договірними зобов'язаннями. Керує роботою щодо укладання та своєчасного виконання угод транспортної експедиції, збереження і дотримання встановлених термінів доставки вантажів, видачу вантажів у встановленому порядку, а також інших умов, обумовлених договором транспортної експедиції. Бере участь у розробленні маршрутів перевезень небезпечних вантажів. Контролює та організовує взаємодію всіх учасників доставки вантажів. Забезпечує ефективне використання автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і обладнання, підвищення якості транспортно-експедиційного обслуговування. Здійснює повідомлення одержувачів про прибуття вантажів на їх адресу. Вживає заходів щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, безпечного перевезення небезпечних вантажів, розширення мережі транспортно-експедиційних послуг, підвищення культури обслуговування. Аналізує характер, обсяги і напрямки перевезень вантажів. Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій, іншої дорожньої документації. Контролює оформлення документів, пов'язаних із страхуванням вантажів, претензійних актів згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних засобів в пошкодженому стані. Контролює виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком. Контролює роботу з розшуку вантажів, автотранспортних засобів, які пропали, та ведення претензійних справ. Розглядає скарги замовників щодо якості транспортно-експедиційного обслуговування, аналізує й усуває причини їхнього виникнення. Забезпечує в процесі діяльності дотримання законів та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних конвенцій і угод з транспортно-експедиційної діяльності. Керує працівниками відділу.