Інструкція для посади "Начальник відділу товаро-транспортного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу товаро-транспортного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності відділу;
      - технологічну схему магістральних нафтопроводів;
      - потужності перекачувальних засобів, оптимальні та граничнодопустимі параметри перекачування;
      - завдання на приймання, перекачування та постачання нафти споживачам;
      - якісні характеристики нафти;
      - правила експлуатації магістральних нафтопроводів;
      - основні положення договорів та угод з постачальниками, споживачами нафти і сторонніми організаціями;
      - порядок організації і проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах, нафтоперекачувальних станціях;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила охорони праці при експлуатації об'єктів нафтопровідного транспорту;
      - правила і норми виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - основи законодавства про охорону навколишнього середовища.

1.4. Начальник відділу товаро-транспортного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу товаро-транспортного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу товаро-транспортного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу товаро-транспортного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою відділу.

2.2. Організовує роботу нафтопроводів підприємства на оптимальних режимах з метою скорочення кількості пусків-зупинок насосно-силового обладнання та витрат електричної енергії.

2.3. Оперативно регулює діяльність диспетчерських служб виробничих підрозділів щодо забезпечення оптимальних режимів перекачування для кожного нафтопроводу.

2.4. Забезпечує за допомогою диспетчерської служби оперативний контроль за виконанням виробничої програми, за технологічним режимом, вживає заходів щодо попередження та усунення порушень у роботі персоналу, обладнання та пристроїв пожежної безпеки та охорони праці.

2.5. Розробляє добовий графік телефонограм.

2.6. Регулює взаємовідносини підприємства та його підрозділів з власниками, експортерами, вантажоодержувачами нафти та іншими фірмами і платниками тарифів у рамках укладених договорів, угод, особливих умов постачання та інших документів.

2.7. Забезпечує контроль організації обліку нафти, стану товарного балансу, своєчасного та якісного складання і відправлення встановленої звітності відділу.

2.8. Бере участь у розробленні поточних графіків приймання, постачання та транспортування нафти трубопровідним транспортом.

2.9. Забезпечує оперативний контроль за реалізацією маршрутних телефонограм у частині перекачування нафти та своєчасне надання маршрутних телефонограм фінансовому відділу для контролю за проходженням платежів.

2.10. Аналізує роботу магістральних нафтопроводів і спільно з відділом експлуатації, головного механіка, головного енергетика відшукує і втілює найбільш оптимальні режими транспортування нафти.

2.11. Бере участь в укладанні договорів.

2.12. Спільно з відповідними відділами підприємства погоджує складання графіків зупинки ділянок нафтопроводів та обладнання на поточний, капітальний ремонт, випробування після ремонту чи реконструкції.

2.13. При виникненні на об'єктах нафтопровідного транспорту підприємства аварійних ситуацій вживає заходів щодо зміни вантажопотоків нафти для забезпечення перекачування її відповідно до маршрутних телефонограм.

2.14. Організовує перевірку діяльності виробничих підрозділів щодо проведення ними товарних операцій.

2.15. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу товаро-транспортного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу товаро-транспортного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу товаро-транспортного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу товаро-транспортного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу товаро-транспортного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу товаро-транспортного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу товаро-транспортного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу товаро-транспортного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу товаро-транспортного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу товаро-транспортного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.