Інструкція для посади "Начальник відділу технічної допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу технічної допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, накази та керівні матеріали;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості трамваїв і тролейбусів, правила їх технічної експлуатації, технологію ремонтів і технічного обслуговування;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу технічної допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу технічної допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу технічної допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу технічної допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням лабораторних аналізів, випробувань та інших видів дослідження сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, конструкцій та готової продукції для визначення їх відповідності чинним технічним умовам та стандартам.

2.2. Контролює виконання експериментальних та дослідницьких робіт з вивчення економічніших та ефективніших методів виробництва.

2.3. Керує розробленням технологічних процесів та досліджень під час освоєння та впровадження їх у виробництво.

2.4. Здійснює керівництво під час вивчення потреб підприємства в науково-технічній інформації, організовує довідково-інформаційне обслуговування, контролює практичне використання науково-технічних матеріалів.

2.5. Організовує в депо випробування нового рухомого складу, дослідних конструкцій та вузлів на трамваях і тролейбусах, дослідних матеріалів та нового технологічного обладнання.

2.6. Готує висновки за результатами випробувань.

2.7. Бере участь в узгодженні плану впровадження нової техніки та оргтехзаходів щодо рухомого складу.

2.8. Забезпечує надання методичної і практичної допомоги раціоналізаторам та винахідникам.

2.9. Керує розглядом раціоналізаторських пропозицій щодо конструктивних змін вузлів трамваїв і тролейбусів.

2.10. Організовує роботи з технічної інформації та обміну передовим досвідом.

2.11. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу технічної допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу технічної допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу технічної допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу технічної допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу технічної допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу технічної допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу технічної допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу технічної допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу технічної допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу технічної допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.