Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу технічної допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції, накази та керівні матеріали; технічні характеристики, конструктивні особливості трамваїв і тролейбусів, правила їх технічної експлуатації, технологію ремонтів і технічного обслуговування; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням лабораторних аналізів, випробувань та інших видів дослідження сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, конструкцій та готової продукції для визначення їх відповідності чинним технічним умовам та стандартам. Контролює виконання експериментальних та дослідницьких робіт з вивчення економічніших та ефективніших методів виробництва. Керує розробленням технологічних процесів та досліджень під час освоєння та впровадження їх у виробництво. Здійснює керівництво під час вивчення потреб підприємства в науково-технічній інформації, організовує довідково-інформаційне обслуговування, контролює практичне використання науково-технічних матеріалів. Організовує в депо випробування нового рухомого складу, дослідних конструкцій та вузлів на трамваях і тролейбусах, дослідних матеріалів та нового технологічного обладнання. Готує висновки за результатами випробувань. Бере участь в узгодженні плану впровадження нової техніки та оргтехзаходів щодо рухомого складу. Забезпечує надання методичної і практичної допомоги раціоналізаторам та винахідникам. Керує розглядом раціоналізаторських пропозицій щодо конструктивних змін вузлів трамваїв і тролейбусів. Організовує роботи з технічної інформації та обміну передовим досвідом. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.